SNA

Newsletter

OK

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2015 Privind aprobarea cotizatiei către Asociatia Regionala Pentru Dezvoltarea Infrastructurii Din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa. 2015-05-05
12 / 2015 Privind aprobarea aderării comunei MIRŞID la constituirea Parteneriatului Samus Porolissum 2015-05-05
5 / 2015 Privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învaţământ la nivelul comunei Mirşid pentru anul şcolar 2015-2016. 2015-02-10
4 / 2015 Privind participarea comunei Mirşid la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Zalău si aprobarea reprezentantului legal al UAT in cadrul Asociatiei. 2015-02-10
2 / 2015 Privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Mirsid, pe trimestrul IV a anului 2014 2015-01-15
2 / 2015 Privind aprobarea valoarii de investiţie a proiectului integrat ” Modernizare si amenajare baza sportiva in comuna Mirsid, modernizare sediu primaria comunei Mirsid”, rezultata in urma finalizării procedurilor de achiziţie publica. 2015-01-15
1 / 2015 Privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Mirsid, pe trimestrul IV a anului 2015 2015-01-15
1 / 2015 privind utilizarea excedentului bugetar 2015-01-15
11 / 2014 Rectificare buget 2014-03-21
10 / 2014 privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata al Comunei Mirșid in vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicaţii electronice" 2014-02-21
9 / 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Înființare rețea publică de apă în satele Firminiș și Popeni 2014-02-21
7 / 2014 privind stabilirea situaţiilor în care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă 2014-02-21
6 / 2014 privind aprobarea planului de lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2014 de către beneficiarii Legii nr. 416/2012 2014-01-30
5 / 2014 privind adoptarea bugetului comunei Mirsid, pe anul 2014 2014-01-30
4 / 2013 Privind aprobarea Regulamentul cu privire la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă și stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa 2013-01-10