SNA

Newsletter

OK

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2015-11-10
40 / 2015 Privind implementarea proiectului Infiinţarea retea de canalizare menajeră în comuna Mirşid judeţulSălaj 2015-10-30
41 / 2015 Privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cămin Cultural sat Moigrad-Porolissum si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare , modernizare şi dotare aşezământ cultural în comuna Mirşid, sat Moigrad-Porolissum„. 2015-10-29
39 / 2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2015-10-29
37 / 2015 Privind modificarea Organigramei aparatului de specialitate a primarului comunei Mirșid. 2015-09-28
36 / 2015 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Centru local de informare turistica in Comuna Mirsid si Proximitati; dezvoltare si marketing turistic” 2015-09-28
35 / 2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2015 si virari de credite bugetare 2015-09-28
34 / 2015 Privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 25,74 mp din domeniul public al comunei Mirşid favoarea SC FEED Transilvania, -SDEE Zalău, în vederea realizării unor lucrări de investiţii. 2015-09-28
33 / 2015 Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 731900 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri. 2015-09-28
32 / 2015 Alegere presedinte de sedinta 2015-09-28
14 / 2015 Privind inchirierea prin licitatie publica a unor păşuni aflate in administrarea comunei Mirsid. 2015-05-05
13 / 2015 Privind aprobarea cotizatiei către Asociatia Regionala Pentru Dezvoltarea Infrastructurii Din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa. 2015-05-05
12 / 2015 Privind aprobarea aderării comunei MIRŞID la constituirea Parteneriatului Samus Porolissum 2015-05-05
5 / 2015 Privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învaţământ la nivelul comunei Mirşid pentru anul şcolar 2015-2016. 2015-02-10
4 / 2015 Privind participarea comunei Mirşid la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Zalău si aprobarea reprezentantului legal al UAT in cadrul Asociatiei. 2015-02-10