SNA

Newsletter

OK

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2014 privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata al Comunei Mirșid in vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicaţii electronice" 2014-02-21
9 / 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Înființare rețea publică de apă în satele Firminiș și Popeni 2014-02-21
7 / 2014 privind stabilirea situaţiilor în care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă 2014-02-21
6 / 2014 privind aprobarea planului de lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2014 de către beneficiarii Legii nr. 416/2012 2014-01-30
5 / 2014 privind adoptarea bugetului comunei Mirsid, pe anul 2014 2014-01-30
4 / 2013 Privind aprobarea Regulamentul cu privire la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă și stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa 2013-01-10
3 / 2013 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru birouri, în favoarea Asociaţiei GAL Someș Chioar 2013-01-10
59 / 2012 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013 2012-11-02
13 / -0001 Privind aprobarea cotizatiei către Asociatia Regionala Pentru Dezvoltarea Infrastructurii Din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa. 0000-00-00