SNA

Newsletter

OK

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2016-10-05
39 / 2016 Privind plata cotizaţiei catre Asociaţia Secretarilor Comunelor din Judeţul Sãlaj 2016-09-21
38 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizaţi cu noua valoare a TVA-ului pentru lucrarea ”Asfaltare străzi în localitatea Moigrad-Porolissum –Suseni şi La Sasu , comuna Mirşid, judeţul Sălaj” 2016-09-21
37 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizaţi cu noua valoare a TVA-ului pentru lucrarea ” ”Asfaltare drum comunal DC 21 A km 2+000-3+000 în localitatea Firminiş , comuna Mirşid, judeţul Sălaj”. 2016-09-21
36 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reparare si modernizare camin cultural Firminis”. 2016-08-25
35 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru lucrarea “Construire anexă şi asigurare utilităţi la primăria Mirşid˶. 2016-08-25
34 / 2016 Privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Mirsid, pe trimestrul II al anului 2016 2016-08-25
33 / 2016 Privind modificarea Organigramei aparatului de specialitate a primarului comunei Mirșid. 2016-08-25
31 / 2016 Privind desemnarea reprezentantului Comunei Mirşid din județul Sălaj în Adunarea Generală a Asociației regionale pentru dezvoltarea infrastructurii din bazinul hidrografic Someș-Tisa. 2016-08-25
30 / 2016 Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Societăţii Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice “Electrica Distribuţie Transilvania Nord” S.A. Cluj Napoca Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Zalău , a terenului în suprafață totală de 15 mp în vederea realizării lucrării „Extindere rețea electrică de joasă tensiune în comuna Mirșid, județul Sălaj amplasament în zon Fundătură și Curtuieș în satul Mirșid și Zona Fermei de cai în satul Moigrad” 2016-07-12
29 / 2016 Privind modificarea art. 4 din H.C.L. Mirşid nr. 24/2013 privind ecarisarea comunei Mirșid. 2016-07-12
28 / 2016 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al comunei Mirşid. 2016-07-12
27 / 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 si utilizarea fondului de rezerva bugetara pe trim.III. 2016 2016-07-12
26 / 2016 Privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Mirșid. 2016-06-24
25 / 2016 Privind alegerea viceprimarului comunei Mirșid 2016-06-24