SNA

Newsletter

OK

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2016 Privind stabilirea si aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017. 2016-11-23
48 / 2016 Privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pentru o perioada de 2 luni a unei camere din imobilul situat în localitatea Mirşid la nr. 89. 2016-11-23
47 / 2016 Privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Mirsid, pe trimestrul III al anului 2016 2016-11-23
46 / 2016 Privind emiterea avizului favorabil de către Consiliul local al comunei Mirşid, pentru documentația de urbanism “Reactualizarea planurilor urbanistice generale P.U.G ale localităților comunei Crișeni”, aviz solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 4 din 14.01.2014, emis de Președintele Consiliului Județean Sălaj. 2016-10-05
45 / 2016 Privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017. 2016-10-05
44 / 2016 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Modernizare si amenajare baza sportiva in comuna Mirsid, modernizare sediu primaria comunei Mirsid”. 2016-10-05
43 / 2016 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Centru local de informare turistica in Comuna Mirsid si Proximitati; dezvoltare si marketing turistic” 2016-10-05
42 / 2016 Privind aderarea comunei Mirşis la A.D.I. Valea Sălajului 2016-10-05
41 / 2016 Privind aprobarea virărilor de credite bugetare pe trimestrul IV 2016 2016-10-05
40 / 2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2016-10-05
39 / 2016 Privind plata cotizaţiei catre Asociaţia Secretarilor Comunelor din Judeţul Sãlaj 2016-09-21
38 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizaţi cu noua valoare a TVA-ului pentru lucrarea ”Asfaltare străzi în localitatea Moigrad-Porolissum –Suseni şi La Sasu , comuna Mirşid, judeţul Sălaj” 2016-09-21
37 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizaţi cu noua valoare a TVA-ului pentru lucrarea ” ”Asfaltare drum comunal DC 21 A km 2+000-3+000 în localitatea Firminiş , comuna Mirşid, judeţul Sălaj”. 2016-09-21
36 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reparare si modernizare camin cultural Firminis”. 2016-08-25
35 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru lucrarea “Construire anexă şi asigurare utilităţi la primăria Mirşid˶. 2016-08-25