SNA

Newsletter

OK

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2016 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Modernizare si amenajare baza sportiva in comuna Mirsid, modernizare sediu primaria comunei Mirsid”. 2016-10-05
43 / 2016 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Centru local de informare turistica in Comuna Mirsid si Proximitati; dezvoltare si marketing turistic” 2016-10-05
42 / 2016 Privind aderarea comunei Mirşis la A.D.I. Valea Sălajului 2016-10-05
41 / 2016 Privind aprobarea virărilor de credite bugetare pe trimestrul IV 2016 2016-10-05
40 / 2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2016-10-05
39 / 2016 Privind plata cotizaţiei catre Asociaţia Secretarilor Comunelor din Judeţul Sãlaj 2016-09-21
38 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizaţi cu noua valoare a TVA-ului pentru lucrarea ”Asfaltare străzi în localitatea Moigrad-Porolissum –Suseni şi La Sasu , comuna Mirşid, judeţul Sălaj” 2016-09-21
37 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizaţi cu noua valoare a TVA-ului pentru lucrarea ” ”Asfaltare drum comunal DC 21 A km 2+000-3+000 în localitatea Firminiş , comuna Mirşid, judeţul Sălaj”. 2016-09-21
36 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reparare si modernizare camin cultural Firminis”. 2016-08-25
35 / 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru lucrarea “Construire anexă şi asigurare utilităţi la primăria Mirşid˶. 2016-08-25
34 / 2016 Privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Mirsid, pe trimestrul II al anului 2016 2016-08-25
33 / 2016 Privind modificarea Organigramei aparatului de specialitate a primarului comunei Mirșid. 2016-08-25
31 / 2016 Privind desemnarea reprezentantului Comunei Mirşid din județul Sălaj în Adunarea Generală a Asociației regionale pentru dezvoltarea infrastructurii din bazinul hidrografic Someș-Tisa. 2016-08-25
30 / 2016 Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Societăţii Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice “Electrica Distribuţie Transilvania Nord” S.A. Cluj Napoca Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Zalău , a terenului în suprafață totală de 15 mp în vederea realizării lucrării „Extindere rețea electrică de joasă tensiune în comuna Mirșid, județul Sălaj amplasament în zon Fundătură și Curtuieș în satul Mirșid și Zona Fermei de cai în satul Moigrad” 2016-07-12
29 / 2016 Privind modificarea art. 4 din H.C.L. Mirşid nr. 24/2013 privind ecarisarea comunei Mirșid. 2016-07-12