SNA

Newsletter

OK

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2017 Privind modificarea poziţiei nr. 29 din anexei la Hotărârea consiliului local Mirșid nr.20/1999 privind la inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public al comunei Mirşid . 2017-01-09
1 / 2017 Privind aprobarea acoperirii deficitului bugetaral al sectiunii de dezvoltare a bugetului local, din excedentul anului precedent. 2017-01-09
58 / 2016 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI 2016-12-21
57 / 2016 Privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Mirsid, pe trimestrul vI al anului 2016. 2016-12-21
56 / 2016 Privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fiziceşi juridice ” 2016-12-21
54 / 2016 Alegere presedinte de sedinta 2016-12-14
53 / 2016 Stabilirea taxei de salubrizare 2016-12-14
52 / 2016 Rectificare buget 2016-12-14
51 / 2016 Privind rectificarea bugetului 2016-11-23
50 / 2016 Privind modificare şi renumerotarea anexei Hotărârea Consiliului local Mirşid nr. 20/1999 cu privire la inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public al comunei Mirşid . 2016-11-23
49 / 2016 Privind stabilirea si aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017. 2016-11-23
48 / 2016 Privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pentru o perioada de 2 luni a unei camere din imobilul situat în localitatea Mirşid la nr. 89. 2016-11-23
47 / 2016 Privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Mirsid, pe trimestrul III al anului 2016 2016-11-23
46 / 2016 Privind emiterea avizului favorabil de către Consiliul local al comunei Mirşid, pentru documentația de urbanism “Reactualizarea planurilor urbanistice generale P.U.G ale localităților comunei Crișeni”, aviz solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 4 din 14.01.2014, emis de Președintele Consiliului Județean Sălaj. 2016-10-05
45 / 2016 Privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017. 2016-10-05