SNA

Newsletter

OK

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
30 / 2017 Privind virari de credite bugetare pe trim.III al anului 2017 şi utilizarea fondului de rezervă bugetară. 2017-08-30
29 / 2017 Privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Mirsid, pe trimestrul II al anului 2017. 2017-08-30
28 / 2017 Plan de ocupare a functiilor publice 2018 2017-08-30
27 / 2017 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei „Proiect integrat privind crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza, investitii in infrastructura sociala si in scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale in comuna Mirsid, judetul Salaj” 2017-07-31
26 / 2017 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Modernizare si amenajare Baza sportiva in comuna Mirsid; Modernizare sediu primaria comunei Mirsid”” 2017-07-31
25 / 2017 Privind virari de credite bugetare pe trim.III 2017 2017-07-31
24 / 2017 Privind stabilirea grilelor de salarizare pentru demnitari, funcționarii publici și personalul contractual din Primăria comunei , cuprinși în familia ocupațională ,,Administrație” 2017-07-31
23 / 2017 Privind rectificarea bugetului local si virari de credite bugetare pe trimestrul III anul 2017. 2017-07-06
22 / 2017 Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă din zona Curtuieş satul Mirşid către Compania de Apa Somes S.A. Cluj. 2017-07-06
21 / 2017 Renuntare la intersectii cu DN 1H 2017-06-16
20 / 2017 Alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-06-16
19 / 2017 Privind modificare şi renumerotarea anexei Hotărârea Consiliului local Mirşid nr. 20/1999 cu privire la inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public al comunei Mirşid . 2017-05-16
18 / 2017 Privind inchirierea prin licitatie publica a Păşunii Druia lotul 1, destinată păşunatului ovinelor , aflată in administrarea comunei Mirsid. 2017-05-16
17 / 2017 Privind modificarea Organigramei aparatului de specialitate a primarului comunei Mirșid. 2017-05-16
16 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-03-28