SNA

Newsletter

OK

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2017-09-27
39 / 2017 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii, 2017-09-27
38 / 2017 Privind aprobarea vânzării către populație şi stabilirea preţului de vânzarea pentru cantitatea de 650 mc lemn de foc din proprietatea primăriei. 2017-09-27
38 / 2017 Privind aprobarea vânzării către populație şi stabilirea preţului de vânzarea pentru cantitatea de 650 mc lemn de foc din proprietatea primăriei. 2017-09-27
37 / 2017 Privind trecerea fostei cabane a jandarmeriei de pe raza satului Popeni din domeniul public al comunei Mirșid în domeniul privat al comunei Mirșid. 2017-09-27
36 / 2017 Privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea”Modernizare extindere clădire,amenajare curte și introducere încălzire centrală la Școala Gimnazială Mirșid”. 2017-09-27
34 / 2017 Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere reţele electice în satele Moigrad-Porolissum şi Mirşid”. 2017-09-27
34 / 2017 Privind recrificarea bugetului local pe anul 2017 si utilizarea fondului de reyerva 2017-09-27
33 / 2017 Privind transformarea funcţiei publice vacante de inspector, grad profesional superior, în funcţia publică de inspector, grad profesional asistent. 2017-09-27
32 / 2017 Privind aprobarea valorii sumei garantate prin Acordul de garantare ce va fi semnat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Valea Sălajului cu Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivelor derulate prin FEADR, SubMăsura 7.2 si desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea Acordului de garantare. 2017-08-30
31 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere reţele electice în satele Moigrad-Porolissum şi Mirşid”. 2017-08-30
30 / 2017 Privind virari de credite bugetare pe trim.III al anului 2017 şi utilizarea fondului de rezervă bugetară. 2017-08-30
29 / 2017 Privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Mirsid, pe trimestrul II al anului 2017. 2017-08-30
28 / 2017 Plan de ocupare a functiilor publice 2018 2017-08-30
27 / 2017 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei „Proiect integrat privind crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza, investitii in infrastructura sociala si in scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale in comuna Mirsid, judetul Salaj” 2017-07-31