SNA

Newsletter

OK

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2017 Privind aprobarea scrisorii de garantie la caminul Popeni si afterschool 2017-10-25
43 / 2017 Privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare 2017-10-25
42 / 2017 Privind recrificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017 2017-10-25
41 / 2017 Privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a Indicatorilor Tehnico-economici privind Proiectul „Retele de apa şi canalizare menajera în comuna Mirsid, Judetul Salaj”. 2017-10-25
40 / 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2017-09-27
39 / 2017 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii, 2017-09-27
38 / 2017 Privind aprobarea vânzării către populație şi stabilirea preţului de vânzarea pentru cantitatea de 650 mc lemn de foc din proprietatea primăriei. 2017-09-27
38 / 2017 Privind aprobarea vânzării către populație şi stabilirea preţului de vânzarea pentru cantitatea de 650 mc lemn de foc din proprietatea primăriei. 2017-09-27
37 / 2017 Privind trecerea fostei cabane a jandarmeriei de pe raza satului Popeni din domeniul public al comunei Mirșid în domeniul privat al comunei Mirșid. 2017-09-27
36 / 2017 Privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea”Modernizare extindere clădire,amenajare curte și introducere încălzire centrală la Școala Gimnazială Mirșid”. 2017-09-27
34 / 2017 Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere reţele electice în satele Moigrad-Porolissum şi Mirşid”. 2017-09-27
34 / 2017 Privind recrificarea bugetului local pe anul 2017 si utilizarea fondului de reyerva 2017-09-27
33 / 2017 Privind transformarea funcţiei publice vacante de inspector, grad profesional superior, în funcţia publică de inspector, grad profesional asistent. 2017-09-27
32 / 2017 Privind aprobarea valorii sumei garantate prin Acordul de garantare ce va fi semnat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Valea Sălajului cu Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivelor derulate prin FEADR, SubMăsura 7.2 si desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea Acordului de garantare. 2017-08-30
31 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere reţele electice în satele Moigrad-Porolissum şi Mirşid”. 2017-08-30