SNA

Newsletter

OK

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-03-28
15 / 2017 Privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei Mirşid alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2017. 2017-03-28
14 / 2017 Privind inchirierea prin licitatie publica a păşunilocr comunale destinate păşunatului ovinelor ,păşuni aflate in administrarea comunei Mirsid. 2017-03-28
13 / 2017 Privind inchirierea prin licitatie publica a păşunilocr comunale destinate păşunatului bovinelor ,păşuni aflate in administrarea comunei Mirsid. 2017-03-28
12 / 2017 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2017. 2017-03-28
9 / 2017 Privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiții al proiectului „Modernizarea infrastructurii de drumuri în comunele Crişeni, Dobrin, Sălăţig şi Mirşid din Judeţul Sălaj” 2017-02-17
8 / 2017 Privind implementarea proiectului Modernizarea infrastructurii de drumuri în comunele Crişeni, Dobrin, Sălăţig şi Mirşid din Judeţul Sălaj 2017-02-17
7 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Extindere intravilan sat Mirşid, zona Fundătură, cu destinaţia construire apgropensiune turistică”. 2017-02-17
6 / 2017 Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intereventie si a Indicatorilor Tehnico-economici privind Proiectul „Retele de apa şi canalizare menajera în comuna Mirsid, judetul Salaj”; 2017-02-17
5 / 2017 Privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a două camere din clădirea din localitatea Mirşid nr. 89 în vederea funcţionării dispensarului veterinar din localitatea Mirșid. 2017-02-17
4 / 2017 Privind aprobarea planului de lucrări de interes locl care vor fi realizate în anul 2017 de către beneficiarii Legii nr. 4162001. 2017-02-17
3 / 2017 Privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învaţământ la nivelul comunei Mirşid pentru anul şcolar 2017-2018. 2017-02-17
2 / 2017 Privind modificarea poziţiei nr. 29 din anexei la Hotărârea consiliului local Mirșid nr.20/1999 privind la inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public al comunei Mirşid . 2017-01-09
1 / 2017 Privind aprobarea acoperirii deficitului bugetaral al sectiunii de dezvoltare a bugetului local, din excedentul anului precedent. 2017-01-09
58 / 2016 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI 2016-12-21